Krishna Ashtottara Shata Naamavali

हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ।

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

ॐ श्री कृष्णाय नमः
ॐ कमलानाथाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ लीला-मानुष-विग्रहाय नमः
ॐ श्रीवत्स-कौस्तुभ-धराय नमः
ॐ यशोदा-वत्सलाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ चतुर्भुजात्त-चक्रासि-गदा-शंखाद्यायुधाय नमः
ॐ देवकी-नन्दनाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ नन्दगोप-प्रियात्मजाय नमः
ॐ यमुनावेग-संहारिणे नमः
ॐ बलभद्र-प्रियानुजाय नमः
ॐ पूतना-जीविताहराय नमः
ॐ शकटासुर-भञ्जनय नमः
ॐ नन्द-व्रज-जनानन्दिने नमः
ॐ सच्चिदानन्द-विग्रहाय नमः
ॐ नवनीत-विलिप्ताङ्गाय नमः
ॐ नवनीत-नटाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ नवनीत-नवाहारिणे नमः
ॐ मुचुकुन्द-प्रसादकाय नमः
ॐ षोडश-स्त्री-सहस्रेशाय नमः
ॐ त्रिभङ्गिने नमः
ॐ मधुराकृतये नमः
ॐ शुक-वागमृताब्धीन्दवे नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ योगिनां-पतये नमः
ॐ वत्सवाट-चराय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ धेनुकासुर-भञ्जनाय नमः
ॐ तृणीकृत-तृणावर्ताय नमः
ॐ यमलार्जुन-भञ्जनाय नमः
ॐ उत्ताल-ताल-भेत्रे नमः
ॐ गोप-गोपीश्वराय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ कोटिसूर्य-समप्रभाय नमः
ॐ इलापतये नमः
ॐ परंज्योतिने नमः
ॐ यादवेन्द्राय नमः
ॐ यदूद्वहाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पीतवासिने नमः
ॐ पारिजातापहारकाय नमः
ॐ गोवर्धना-चलोद्धर्त्रे नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ सर्व-पालकाय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ कामजनकाय नमः
ॐ कञ्ज-लोचनाय नमः
ॐ मधुघ्ने नमः
ॐ मथुरा-नाथाय नमः
ॐ द्वारका-नायकाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ वृन्दावनान्त-सन्चारिणे नमः
ॐ तुलसी-दाम-भूषणाय नमः
ॐ स्यमन्तक-मणि-हर्त्रे नमः
ॐ नर-नारायणात्मकाय नमः
ॐ कुब्जा-गन्धानुलिप्तान्गाय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ परम-पुरुषाय नमः
ॐ मुष्टिकासुर-चाणुर-मल्ल-युद्ध-विशारदाय नमः
ॐ संसार-वैरिणे नमः
ॐ कंसारये नमः
ॐ मुरारये नमः
ॐ नरकान्तकाय नमः
ॐ अनादिब्रह्मचारिणे नमः
ॐ कृष्णा-व्यसन-कर्शकाय नमः
ॐ शिशुपाल-शिरश्-छेत्रे नमः
ॐ दुर्योधन-कुलान्तकाय नमः
ॐ विदुराक्रूर-वरदाय नमः
ॐ विश्वरूप-प्रदर्शकाय नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्य-सङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यभाम-रताय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ सुभद्रा-पूर्वजाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ भीष्म-मुक्तिप्रदायकाय नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः
ॐ जगन्नाथाय नमः
ॐ वेणुनाद-विशारदाय नमः
ॐ वृषभासुर-विध्वम्सिने नमः
ॐ बाणासुर-करान्तकाय नमः
ॐ युधिष्ठिर-प्रतिष्ठार्त्रे नमः
ॐ बर्हि-बर्हावतम्सकाय नमः
ॐ पार्थ-सारथये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ गीतामृत-महोदध्ये नमः
ॐ कालीय-फणि-माणिक्य-रञ्जित-श्रीपदांबुजाय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ यज्ञ-भोक्त्रे नमः
ॐ दानवेन्द्र-विनाशकाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ पन्नगाशन-वाहनाय नमः
ॐ जलक्रीडा-समासक्त-गोपी-वस्त्रापहारकाय नमः
ॐ पुण्य-श्लोकाय नमः
ॐ तीर्थपादाय नमः
ॐ वेद-वेद्याय नमः
ॐ दया-निधये नमः
ॐ सर्व-तीर्थात्मकाय नमः
ॐ सर्वग्रह-रूपिणे नमः
ॐ परात्पराय नमः

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥